LabmehrB@GMail.Com 07733662192

آشنایی با کرونا ویروس و علائم بیماری کووید 19

کرونا ویروسها، خانواده بزرگی از ویروسها هستند که منجر به طیف وسیعی از بیماریهای تنفسی از سرماخوردگی خفیف تا عفونتهای شدید نظیر نشانگان تنفسی حاد (MERS) و نشانگان تنفسی خاورمیانه (SARS) میتواند شوند. ویروس کووید-19 به عنوان آخرین کرونا ویروس شناخته شده ، بسیار مسری می باشد.

علائم بیماری شامل تب، سرفه های خشک و خستگی بوده و در برخی موارد با درد، احتقان و آبریزش بینی، گلودرد و اسهال همراه است. در بسیاری موارد، افرادی که دچار عفونت شده اند، هیچ علامتی نداشته و یا علائم خفیفی را نشان میدهند که در 80 درصد موارد، بدون درمان خاصی بهبود مییابند.

بیماران مبتلا به نوع خفیف بیماری، درمان و خدمات مراقبتی را در منزل میتوانند دریافت نمایند. از سوی دیگر ممکن است برخی بیماران ترخیص یافته از بیمارستان نیاز به خدمات مراقبتی و سلامتی داشته باشند که در منزل نیز میتوانند دریافت کنند.

راه های انتقال و دوره نهفتگی و سرایت بیماری کرونا ویروس

انتقال ویروس کرونا از افراد بیمار (حامل ویروس) به افراد سالم امکانپذیر است و میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم از دو راه انتقال اصلی تماسی و تنفسی به سایر افراد منتقل گردد که در ذیل شرح داده می شود:

انتقال قطره ای: انتقال ویروس میتواند از طریق قطرات تنفسی ریز و بزرگ از فرد آلوده به دیگران، از طریق عطسه و سرفه صورت بگیرد. به عبارت دیگر بیماری از طریق قطرههایی که با سرفه یا بازدم از دهان و بینی فرد مبتلا به کرونا ویروس به اطراف پخش میشود، به دیگران انتقال مییابد. بنابراین مهم است که از فرد مبتلا به کرونا، حداقل یک الی دو متر فاصله گرفته شود

انتقال تماسی: بیماری از طریق سطوح آلوده به قطرههای تنفسی بیمار مبتلا به کرونا ویروس قابل انتقال است. به عبارت دیگر افراد سالم بعد از تماس با یک شیء آلوده به کرونا ویروس، از قبیل دستگیره درب ، میز، یا دست کثیف شخص آلوده و تماس دست خود با دهان یا بینی، ممکن است دچار این بیماری شوند.

انتقال از طریق سطوح آلوده به مدفوع: شواهد جدید نشان میدهند که بیماری کروناویروس از راه مدفوع هم میتواند منتقل شود. بنابراین شستن دستها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده به مدت حداقل 20 ثانیه و عدم تماس با صورت، دهان، بینی و چشم به خصوص بعد از اجابت مزاج اهمیت دارد.

دوره نهفتگی به معنی فاصله زمانی بین تماس با کرونا ویروس و شروع علائم است. این زمان، برای بیماری کرونا ویروس بین یک تا 14 روز (به طور متوسط 5 روز) متغیر است.

مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا ویروس در منزل (قرنطینه)

پیش شرط های مراقبت از بیمار مبتلا به کروناویروس در منزل موارد زیر میباشد:

ارزیابی از محل زندگی و مراقبین بیمار: در صورت نیاز به مراقبت بیمار در منزل، بایستی ابتدا از محل زندگی و مراقبین بیمار ارزیابی صورت گیرد تا مشخص شود که محل زندگی فرد برای ارائه خدمات در منزل مناسب است.

توانایی بیمار و خانواده برای تبعیت از درمان: بیمار و خانواده بایستی توانایی تبعیت از درمان از جمله جداسازی (ایزوالسیون) در منزل، شستشوی دست، رعایت بهداشت تنفسی (عطسه، سرفه و... ) , تمیز کردن محیط و محدودیت در جابجایی را داشته باشند و بتوانند مسائل مرتبط با ایمنی از قبیل جلوگیری از آتش سوزی هنگام استفاده از شوینده ها یا ضدعفونی کننده های حاوی الکل را رعایت کنند.

ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات مراقبتی در منزل با بیمار و خانواده: ارتباط بین متخصصین سلامت (پزشک، پرستار و ...) و خانواده در تمام طول مدت دوره بستری بیمار در منزل تا زمانی که بیمار عاری از علائم باشد، ضروری است.

آموزش به اعضای خانواده و بیمار: به بیمار و خانواده، آموزشهای لازم در ارتباط با بیماری کرونا و نحوه صحیح مراقبت در جهت رعایت تمام موازین و احتیاطات استاندارد در منزل، بایستی داده شود.

پنج گروه اصلی که نیازمند مراقبت در منزل می باشند:

افرادی که با بیماران قطعی یا احتمالی کرونا ویروس تماس نزدیک داشته اند (قرنطینه)

کسانی که با بیمار تماس نزدیک نداشته اند اما بعضی اوقات در مواجهه با بیمار قرار گرفته باشند (خود کنترلی)

افرادی که تست آنها مثبت است ولی علائمی ندارند و یا علائم خفیف بیماری دارند. (جداسازی یا ایزوالسیون)

افراد پرخطر با اندیکاسیون درمان سرپایی (جداسازی یا ایزوالسیون)

بعد از ترخیص برای پیگیری (جداسازی یا ایزوالسیون)

بیماران تحت مراقبت و افراد تحت نظارت در منزل که علائم نگران کننده اورژانسی زیر را داشته باشند، بایستی با شماره های 115 و 4030 تماس بگیرند و یا به سایت Salamat.gov.ir مراجعه نمایند و علائم بیماری خود را ثبت نمایند.

علائم اورژانسی شامل:

تنگی نفس، تنفس دشوار و درد قفسه سینه.

درد مداوم یا فشار قفسه سینه

تشدید سرفه ها یا بروز سرفه های خلط دار

عدم قطع تب پس از 5 روز از شروع بیماری

ناتوانی در بیدار شدن یا احساس گیجی

سیانوز شدن لبها و صورت

قرنطینه چیست ؟

منظور از قرنطینه، جداسازی و محدودیت در نقل و انتقال افرادی است که به صورت بالقوه با بیماران مبتلا به کروناویروس در تماس نزدیک قرار داشته اند اما در حال حاضر سالم و بدون عالمت هستند. عموما مدت زمان قرنطینه در منزل به مدت 14 روز است که در شرایط خاص میتواند در بیمارستان و یا مراکز خصوصی نیز باشد.

جداسازی یا ایزوالسیون در منزل چیست؟

بیماران دارای علائم خفیف بیماری کووید-19 ،ممکن است نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشته باشند، با این حال متخصصین مراقبت سلامت، برای پیشگیری از انتشار ویروس، به این افراد توصیه به جداسازی )ایزوالسیون( در منزل میکنند. جداسازی یا ایزوالسیون در منزل به معنی ماندن در منزل یا محل تعیین شده در یک اتاق دارای تهویه اختصاصی و انفرادی و ترجیحا دارای توالت است. این نوع ایزوله برای افراد دارای علائم و برای یک دوره معین توصیه میشود

مکان (ویژگی های اتاق قرنطینه، ضدعفونی اتاق قرنطینه، محل های تردد بیمار از قبیل حمام و دستشویی)

ویژگیهای عمده برای مکان قرنطینه و احتیاطات پیشگیری از عفونت در محلهای قرنطینه مطابق با راهنماهای WHO و CDC:

مکان قرنطینه خانگی بیمار باید اتاقی مجزا و دارای سیستم تهویه مناسب باشد، تا مرتب هوای اتاق عوض شود. با باز کردن پنجرهها و یک درب میتوان تهویه را برقرار کرد.

افراد بیمار تا حد امکان نباید فضای مشترکی با دیگر اعضاء خانواده داشته باشند.

افراد بیمار باید از رختخواب مجزا استفاده کنند و فاصله حداقل 1 متر را با اعضای خانواده حفظ کنند.

بیمار در صورت تنها بودن در اتاق، نیاز به استفاده از ماسک ندارد ولی در صورت داشتن فضای مشترک و زندگی با اعضاء خانواده، تا حد امکان در تمام مدت باید از ماسک استفاده کند، به طوری که کامال دهان و بینی پوشانده شود؛ و اگر قادر به تحمل ماسک نیست (مانند مشکل در تنفس) باید فاصله یک تا دو متری با دیگران را حفظ کند.

باید تا حد امکان سرویس بهداشتی (حمام و دستشویی) مجزایی در اختیار بیمار قرار داده شود. در صورت عدم امکان و ناگزیر بودن از استفاده سرویس بهداشتی مشترک، پس از هر بار استفاده، سرویس بهداشتی باید با آب و شوینده خانگی تمیز و با محلول حاوی هیپوکلریت 1/0 درصد ضد عفونی شود.

سایر اعضاء خانواده نیز تا حد امکان، پس از استفاده ی بیمار از سرویس بهداشتی باید فاصله زمانی بیشتر (حداقل 2 ساعت بعد)، از سرویس بهداشتی استفاده کنند.

در صورتی که شخص دیگری مسئول تمیز کردن این محیط است، تمیز کردن محیط باید حداقل 2 ساعت بعد از استفاده بیمار با استفاده از دستکش و ماسک یک بار مصرف انجام گیرد.

در صورت اختصاصی بودن سرویس بهداشتی، شستشو و ضد عفونی سطوح باید روزانه صورت بگیرد، در ابتدا شستشو با آب و صابون یا دیگر شویندههای خانگی صورت بگیرد و سپس با محلول حاوی هیپوکلریت سدیم 1/0 درصد ضد عفونی انجام شود.

کلیه سطوح و وسایل پیرامون بیمار (مانند میله ها و میز کنار تخت، تبلت، ریموت ، میز غذا و... ) باید روزانه ضد عفونی شود. سطوح دارای آلودگی با مایعات بدن و خون نیز پس از شستشو با آب و صابون و یا دیگر شویندههای خانگی، با استفاده از محلول های مناسب باید ضد عفونی شود.

از به اشتراک گذاشتن ظروف غذا، لیوان، فنجان، حوله و وسایل خواب بیمار با دیگر اعضاء خانواده باید خودداری شود؛ و باید ظروف بالفاصله پس از استفاده، با مواد شوینده شستشو داده شوند .

مراقبین، قبل و بعد از تماس با بیمار یا وسایل پیرامون او و نیز تماس با لباس، مالفه، دستمال و هر چیزی که ممکن است با ترشحات تنفسی و دیگر مایعات بدن و مدفوع آلوده شده باشد، بهداشت دست را باید انجام داده و حتما از وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) استفاده نمایند.

کارکنان مراقبتی در صورت کمک در شستن مالفه ها نباید مالفه های کثیف را تکان دهند. خودداری از تکان دادن مالفه ها، امکان پخش ویروس در هوا را به حداقل میرساند.

باسهای کثیف بیمار را میتوان در کنار سایر لباسها با ماشین لباسشویی و با باالترین درجه حرارت آب 60 تا 90 درجه سانتیگراد شستشو داد. در صورت نداشتن ماشین لباسشویی، تا 72 ساعت پس از پایان ایزوله 7 روزه باید صبر کرد و پس از آن میتوان لباسها را برای شستشو به لباسشویی عمومی داد.

لباسها یا مالفههای خیلی کثیف که با مایعات بدن مانند استفراغ یا اسهال آلوده شده اند، با رضایت و اطالع صاحب آن دور بیندازید

نکته:

به منظور استفاده ی ایمن و موثر از محصوالت شوینده و ضد عفونی کننده، از دستورات روی برچسب آنها پیروی کنید. برخی از این توصیهها شامل مرطوب نگه داشتن سطوح برای چند دقیقه جهت کشتن عوامل میکروبی، لزوم استفاده از دستکش و اطمینان از وجود تهویه مناسب هنگام استفاده از محصول میباشد.

ارتباطات اجتماعی (ملاقات) در بیماران مبتلا به کرونا ویروس

تعداد مراقبین بیمار باید محدود شود و تا زمانی که وی کامال بهبود نیافته و علائم و نشانههای بیماری را دارد، با هیچ کس ملاقات نکند

از دعوت کردن و یا اجازه دادن به ملاقاتهای اجتماعی (مانند دوستان و اعضاء خانواده) خودداری گردد

برای صحبت کردن با کسی که از اعضاء خانواده نیست، از تلفن و یا رسانه اجتماعی استفاده شود

برای ویزیتهای بعدی تا حد امکان به همان مراقب قبلی مراجعه شود. به منظور کاهش خطر انتقال عفونت، فرد مراقب باید از ماسک و دستکش استفاده کند.

مراقبت کنندگان و پرسنل مراقبت سلامت در مواجهه با افراد مشکوک به کرونا، به عنوان" افراد در تماس "در نظر گرفته می شوند و باید به پایش وضعیت سلامتی خود به مدت 14 روز از آخرین تماس احتمالی، اقدام نمایند.

در صورت داشتن حیوان خانگی باید توجه شود که در حال حاضر شواهد کمی دال بر عفونت حیوانات / حیوانات خانگی مانند سگ و گربه با کرونا ویروس وجود دارد؛ با این حال در طول مدت بیماری بهتر است با حیوان خانگی تماس صورت نگیرد و مراقبت از آنها به دیگران سپرده شود؛ در صورت ناگزیر بودن به نگهداری آنها، حتما از ماسک استفاده کنید.

تغذیه در قرنطینه (نوع مواد غذایی، مقدار، دفعات و....)

با توجه به این که در دوره بیماری معموال اشتهای بیمار کاهش مییابد، احتمال سوء تغذیه در وی بیشتر است. بنابراین لازم است کلیه افراد بهبود یافته به خصوص گروههای آسیب پذیر (سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن) تحت یک مشاوره تغذیه قرار بگیرند. لازم به ذکر است که کاهش اشتها موقت بوده و در دوره نقاهت اشتهای فرد بهبود مییابد.

افراد باید رژیم غذایی حاوی میوه، سبزی، نان و غالت سبوسدار، حبوبات و همچنین گوشت، ماهی، مرغ استفاده کنند. باید دقت گردد که در دریافت مواد غذایی و تنوع مواد غذایی تعادل رعایت شود.

مطابق با راهنمای های کشوری در کودکان زیر دو سال، زنان باردار، شیرده، نوجوانان و سالمندان، ادامه مصرف مکملهای تغذیهای توصیه میگردد.

14 اصل توصیه شدهتوسط دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، برای تغذیه صحیح در دوران نقاهت کووید-19 به شرح زیر ارایه می شود:

1 -تامین مقدار زیاد مایعات شامل آب، آب میوههای تازه و طبیعی (آب پرتغال، آب سیب، آب هندوانه و ...) و آب سبزی های تازه (آب کرفس، آب هویج، آب گوجه فرنگی و ...)، چای کمرنگ، آب گوشت یا آب مرغ به میزان حداقل هشت لیوان در روز به منظور رقیق کردن ترشحات مجاری هوایی

2 -مصرف انواع سوپ داغ (سوپ سبزیجات، سوپ جو، سوپ بلغور، جو دوسر و ...) و آشهای سبک مانند آش برنج، آش جو، آش سبزیجات و .....

3 -مصرف میوه و سبزی تازه (کاهو، کلم، سبزی خوردن و...) یا سبزیجات آب پز

4 -استفاده از منابع غذایی سرشار از ویتامین A ( مانند زرده تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ، ماهی، جگر، میوهها و سبزیهای زرد و نارنجی رنگ همچون هویج، کدو حلوایی، فلفل دلمهای زرد و نارنجی، سبزیجات با برگهای تیره رنگ مانند کاهو، اسفناج و... ) به منظور حفظ تمامیت مخاط تنفسی

5 -استفاده از منابع غذایی سرشار از ویتامین C ( مانند مرکبات و سبزیجات سبز مثل فلفل دلمهای، یا آب نارنج، آب لیمو ترش تازه و... ) داری خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و سبب افزایش اشتها می شود.

6 -استفاده از منابع غذایی حاوی پروتئین، روی، آهن و سلنیوم ) مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماهی سالمون، میگو، تخم مرغ، حبوبات، غالت کامل، انواغ مغز بادام، گردو، پسته، فندق و... ) و خشکبار حداقل دو وعده در روز سبب تقویت سیستم ایمنی می گردد

7 -استفاده از منابع غذایی حاوی کربوهیدرات مانند برنج، سیب زمینی و نان سبوسدار حداقل در یکی از وعده های غذایی روزانه.

8 -استفاده از روغنهای گیاهی یا نباتی مانند آفتابگردان، سویا، پنبه دانه، زیتون، کنجد و کلزا به منظور تامین بخشی از انرژی مورد نیاز روزانه و تامین برخی از اسیدهای چرب ضروری و ویتامینهای محلول در چربی

9 -استفاده از عسل جهت تقویت سیستم ایمنی و مهار سرفه.

10 -استفاده از زردچوبه در تهیه غذا به علت خاصیت ضد التهابی آن.

11 -افزودن سیر و پیاز تازه و زنجبیل به غذاها جهت کمک به تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن.

12 -در صورت حالت تهوع در بیمار استفاده از زنجبیل یا موز.

13 -افزودن مقداری پودر سبوس خوراکی (برنج یا گندم) فرآوری شده و استاندارد به غذاهایی همچون آش، سوپ یا ساالد برای پیشگیری از یبوست.

14 -مصرف منظم صبحانه و دو تا سه میان وعده برای تامین انرژی و ریزمغذیهای مورد نیاز.

14 اصل توصیه شده توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای پرهیز و محدودیت غذایی در دوران نقاهت بیماران مبتلا به کووید-19 به شرح زیر میباشد:

1 -پرهیز از مصرف غذاهای سنگین مانند آش گوشت غلیظ، ماکارونی و سوسیس که هضم دشوار دارند.

2 -محدود کردن غذاهای پرچرب یا سرخ کرده مانند ساالد الویه، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، انواع کوکو و کتلت.

3 -محدود کردن مصرف انواع فست فود و غذاهای آماده فرآوری شده.

4 -ممنوعیت استفاده از ترشیها و سرکه که سبب خشکی و تحریک دستگاه تنفس میشود.

5 -محدودیت مصرف نمک و غذاهای کنسروی دارای نمک زیاد.

6 -محدود کردن مصرف شیر و لبنیات (به جز محصولات پروبیوتیک) که سبب ایجاد موکوس در دستگاه تنفسی میشود.

7 -محدود کردن مصرف رب گوجه فرنگی، فلفل، انواع سسهای تند و سس خردل.

8 -محدود کردن مصرف مواد شیرین و شیرینجات، آبمیوه های صنعتی، نوشابه های گازدار، شکر، مربا و قند.

9 -محدود کردن مصرف نوشیدنی ها و خوراکیهای محرک مانند چای غلیظ، قهوه، نسکافه یا شکالت تلخ.

10 -اجتناب از مصرف زیاد سیر و زنجبیل.

11 -ممنوعیت استفاده از سبوس در صورت وجود اسهال.

12 -ممنوعیت استفاده از روغن هایی مانند روغن زیتون، کلزا، کنجد، آفتابگردان و ... برای سرخ کردن مواد غذایی.

13 -محدود کردن مصرف روغن ها و چربیهای حیوانی مانند کره، دنبه و...

14 -تداوم محدودیت ها و رژیم غذایی ویژه در افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون بالا و ....

مصرف داروها و مسایل روانی در قرنطینه

مصرف داروها در قرنطینه (نحوه مصرف، عوارض و.....)

داروی تایید شده و قطعی برای درمان کووید-19وجود ندارد و ضروری است دستورات پزشک معالج دقیقا اجرا شود. در این راستا موارد زیر توصیه میشود:

چنانچه فرد بیمار به بیماری مزمن دیگری از جمله دیابت، فشار خون باال و ... مبتلا باشد، باید در مورد مصرف داروهای قبلی خود با پزشک معالج مشورت نماید و از دستورات دارویی تجویز شده پیروی کند.

قطع خودسرانه دارو یا مصرف هر دارویی در این دوران ممکن است برای بیمار دارای عوارض جانبی باشد.

مسایل روانی در قرنطینه

به دنبال یک دوره قرنطینه یا جداسازی، ممکن است احساساتی از جمله سرخوردگی یا عصبانیت یا برعکس، احساس رشد فردی و افزایش معنویت داشته باشید. وجود احساس اضطراب طبیعی است اما اگر علائم استرس شدید مانند اختالل خواب مداوم، عدم توانایی در انجام کارهای روزمره یا افزایش مصرف الکل یا مواد مخدر را داشتید از متخصصین مراقبت سلامت کمک بگیرید.

چگونگی مدیریت مسائل روانی

تحقیقات روان شناختی زیادی برای مدیریت این شرایط دشوار انجام شده است. قبل از اجرای دستورات فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه یا جداسازی، متخصصان توصیه میکنند تا در مورد چگونگی گذراندن اوقات خود، چگونگی پاسخ به نیازهای جسمی یا روانی خود و اعضای خانواده و راه های دریافت حمایت روانی اجتماعی، برنامه ریزی کنید. همچنین به یاد داشته باشید که قرنطینه یا جداسازی یک امر موقتی است و به اتمام خواهد رسید.

دریافت اخبار را به منابع معتبر، محدود کنید.

دریافت اطلاعات بهداشتی و سلامتی صحیح و به موقع در مورد کووید-19 مهم است، اما قرار گرفتن بیش از حد در معرض رسانه های پوشش دهنده اخبار این بیماری، میتواند منجر به افزایش احساس ترس و اضطراب شود. روان شناسان به برقراری تعادل ما بین وقت صرف شده برای شنیدن اخبار و رسانه های اجتماعی مرتبط با کروناویروس و سایر فعالیتهای غیرمرتبط با قرنطینه یا جداسازی مانند مطالعه، گوش دادن به موسیقی یا یادگیری یک زبان جدید توصیه میکنند. سازمانهای معتبری چون سازمان بهداشت جهانی، منبع معتبر و ایده آل اطلاعاتی در مورد کروناویروس هستند. از پیگیری و گوش دادن به شایعات که میتواند باعث پریشانی روانی شود، پرهیز کنید.

حفظ روال کاری روزمره

حفظ روال روزمره میتواند به بزرگساالن و کودکان کمک کند تا با وجود ناآشنا بودن با جداسازی و قرنطینه، احساس نظم و هدف را در زندگی خود حفظ کنند. بنابراین، برنامهای یکنواخت برای زمان خواب، وعده های غذایی و ورزش داشته باشید. سعی کنید فعالیتهای روزمره منظم مانند کار، ورزش یا یادگیری )حتی اگر آنها باید از راه دور انجام شوند( را داخل برنامه خود قرار دهید. در صورت نیاز، بر اساس عالقه خود، سایر سرگرمیهای سالم مانند مطالعه، گوش دادن به آوای قرآن و موسیقی، انجام امور مذهبی )عبادت، مشارکت در خدمات و برنامه های آنلاین(، انجام کارهای هنری مثل بافندگی، بازیهای ویدیویی، تور سفر مجازی، درست کردن یک پازل، مرور آلبوم عکسهای قدیمی و غیره را در برنامه روزانه خود قرار دهید.

ارتباط با دیگران به صورت مجازی

اگرچه تعامل چهره به چهره ممکن است محدود باشد، اما روان شناسان استفاده از تماس های تلفنی، پیام های متنی، گفتگوهای ویدیویی و استفاده از شبکه های اجتماعی را پیشنهاد میکنند. اگر احساس ناراحتی یا اضطراب میکنید، از این مکالمات به عنوان فرصتی برای گفتگو درباره تجربه و احساسات خود استفاده کنید. به کسانی که میدانید در وضعیت مشابهی قرار دارند، دسترسی پیدا کنید. گروه های شبکه مجازی که در حال حاضر تشکیل یافته اند، فرآیند ایجاد ارتباط را تسهیل میکنند. مطالعه ای در چین نشان داده است که حمایت اجتماعی، استرس و اضطراب افراد قرنطینه شده را کاهش و کیفیت خواب آنها را افزایش میدهد. اگر چه در برخی از فرهنگ ها، داشتن حیوانات خانگی برای دریافت حمایت عاطفی، یکی دیگر از راههای برقراری ارتباط است، با این حال مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها توصیه میکنند در صورت ابتلاء به بیماری کرونا، تماس با حیوانات خانگی را محدود کنید تا خطر انتقال بین انسان و حیوانات برای محققین روشن شود

داشتن سبک زندگی سالم

به میزان کافی بخوابید، غذاهای سالم بخورید و آب کافی بنوشید و چنانچه از نظر جسمی توانایی دارید در خانه ورزش کنید. سعی کنید از مصرف الکل یا مواد مخدر به عنوان روشی برای کنار آمدن با فشارهای جداسازی و قرنطینه خودداری کنید.

استفاده از راهکارهای روان شناختی برای مدیریت استرس

علائم هشداردهنده و زودرس استرس را بشناسید و به آنها توجه کنید. نگرانیهای خود را بررسی کنید و سعی کنید تا در ارزیابی نگرانیها و همچنین توانایی مقابله خود واقع بینانه عمل کنید. سعی کنید مشکالت را بزرگ نکنید و به جای آن بر توانایی های خود در انجام کار خاص متمرکز شوید و اموری که قادر به تغییر آن نیستید را بپذیرید. یکی از روش های کنار آمدن با این مسئله، نوشتن خاطرات خوب زندگی و مرور آنها میباشد، همچنین میتوانید برنامههای ذهن آگاهی و آرام سازی را در گوشی همراهتان نصب و استفاده کنید. این برنامه ها، روش های مقابله و تاب آوری نظیر تمریناتی برای تنفس عمیق، تصاویر مثبت، شل کردن عضالت و سایر موارد میباشد.

تمرکز بر دالیل نوع دوستانه برای فاصله اجتماعی، قرنطینه یا انزوا میتواند به کاهش پریشانی روانی کمک کند. به یاد داشته باشید که با انجام چنین اقداماتی، احتمال انتقال کووید-19 را کاهش میدهید و از آسیب پذیرترین افراد جامعه، محافظت میکنید.

حمایت از فرزندان

اگر در قرنطینه یا جداسازی هستید، از طریق ارتباط تلفنی، صوتی و تصویری و رعایت موارد ایمنی و کنترل عفونت میتوانید با فرزند خود ارتباط داشته باشید. با تشویق آنها برای پرسیدن سؤاالت خود و کمک به آنها در درک وضعیت فعلی، از فرزندانتان حمایت کنید. در مورد احساسات آنها گفتگو و احساساتشان را بپذیرید؛ به آنها کمک کنید تا احساسات خود را از طریق نقاشی یا فعالیت های دیگر ابراز کنند؛ اطلاعات غلط یا اشتباهات برداشتی آنها را در مورد نحوه شیوع ویروس شفاف کنید.

روش های مقابله با بیماری و یا مرگ یکی از عزیزان

روشهایی برای حمایت از یکدیگر پیدا کنید. با دوستان و خانواده خود از طریق تلفن، ایمیل یا رسانه های اجتماعی ارتباط برقرار کنید؛ در مورد مرگ عزیزتان با آنها صحبت کنید. برای سوگواری و تکریم مرگ عزیزان خود روشهای مناسبی پیدا کنید. به دنبال دریافت مشاورههای مذهبی یا معنوی از متخصصین باشید. این موارد ممکن است در هنگام شیوع بیماری به صورت آنلاین یا تلفنی انجام گیرد. در خصوص شماره تلفن و مراکزی که در صورت بروز مشکالت روان شناختی و همچنین شدیدتر شدن علائم بیماری می توانید با آنها تماس بگیرید، اطلاعات کسب کنید. برای دریافت راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره 4030 در تماس باشید.

خواب و استراحت در قرنطینه

در مطالعات مختلف، تأثیر منفی قرنطینه بر سلامت روان و کیفیت خواب مشخص شده است. در مطالعه ای در چین، کیفیت خواب افراد قرنطینه شده پایین بود.

خواب توسط عوامل جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی کنترل می شود. این عوامل شامل نوری که در معرض آن قرار میگیریم، زمان مصرف وعده های غذایی، ورزش، تعامل با دیگران و موارد دیگر میباشد. ماندن به مدت طوالنی در منزل باعث اختالل در نظم روال عادی زندگی فرد میشود. از طرف دیگر اضطراب و استرس ناشی از علائم و انگ بیماری، ترس از ابتلاء سایر اعضای خانواده، فوت عزیزان و غیره میتواند باعث ایجاد اختالل در خواب شبانه شود.

خواب همانند رژیم غذایی سالم و ورزش بسیار مهم است. خواب ناکافی میتواند باعث اضطراب و استرس شود و یا اضطراب و استرس موجود را بدتر کند. ممکن است بر اخذ تصمیمات معقوالنه و تفکر درست فرد اختالل ایجاد کند. از طرف دیگر باعث دشواری تمرکز فرد در امور روزانه، ناراحتی، عصبانت و تحریک پذیری فرد میشود. همه این عوامل میتواند تأثیرات منفی بر روابط فرد با خانواده و دوستان بگذارد.

از طرف دیگر، خواب ناکافی بر سلامت جسمی نیز تأثیرگذار است. خواب ناکافی یا اختالل در خواب بر رژیم غذایی، سطح فعالیت بدنی و حتی فشارخون تأثیر منفی میگذارد. خواب مناسب و کافی در مبارزه با عفونت بسیار کمک کننده است و در صورت ناکافی بودن پاسخ ایمنی بدن را مختل کرده و منجر به شعله ور شدن سایر بیماریها و یا بیماریهای مزمن میشود

قبل از هر چیز، باید توجه کرد که بیخوابی در چنین شرایطی کامالً طبیعی است، اما با گذشت زمان باید تالش نمود تا الگوی خواب را بهبود بخشید. در چنین شرایطی باید نگرانیهای خود را مدیریت کرده و از تکنیک هایی که در ادامه بیان خواهد شد، استفاده نمود.

روش هایی جهت بهبود کیفیت خواب در زمان قرنطینه بودن در منزل

1 -ایجاد محدودیت زمانی برای گوش دادن به اخبار در خصوص بیماری کرونا: نسبت به آنچه در موردبیماری کرونا یاد میگیرید منطقی باشید. وب سایتهای رسمی و صدا و سیما را دنبال کنید. به شایعات و برخی گزارشهای رسانهای که اغراق آمیزهستند و به سادگی حوادث آینده را پیشگویی میکنند، توجه نکنید.

2 -اختصاص دادن زمانی برای استراحت، تماشای فیلم، گوش دادن یا مطالعه چیزهای غیر مرتبط با بیماری کرونا؛ این امر به خصوص در ساعت خواب و یا قبل از خواب مهم است زیرا باعث میشود تا شما با ذهن آرام به خواب بروید.

3 -مراقبت از بدن خود: تا حد ممکن یک روال عادی در طول روز داشته باشید. کمی ورزش کنید، به طور معقول غذا بخورید، مطمئن شوید که در طول روز، کارهای سرگرم کننده انجام داده اید.

4 -ارتباط با دیگران: اگر نگرانیهای خاصی دارید، قبل از رفتن به رختخواب سعی کنید با آنها کنار بیایید. صحبت کردن با شخص مورد اعتماد در مورد نگرانیهای خود، اغلب کمک کننده باشد. از یک فرد مورد اعتماد که ممکن است به شما در حل مشکلتان کمک کند، مشاوره بگیرید. فاصله اجتماعی به معنای انزوای اجتماعی نیست.

5 -مراقبت از آسایش ذهنی خود: در صورت احساس نگرانی قبل از خوابیدن، ساکت بنشینید، به این فکر کنید که مشکالتتان چیست و چگونه می توانید فردا با آنها کنار بیایید. نوشتن ممکن است کمک کننده باشد، فهرستی در مورد کارهایی که قصد دارید در طی چند روز آینده انجام دهید، تهیه کنید. این کار باعث می شود تا این نگرانی ها از ذهن شما خارج شود.

6 -رختخواب شما اساسا برای خواب است: بین رختخواب و خواب یک ارتباط محکم ایجاد کنید. اگر نمیتوانید بخوابید و یا در طول شب بیدار میشوید و به دلیل نگرانی نتوانستید دوباره بخوابید، از رختخواب بلند شده و کاری آرام و ساکت مانند مطالعه کردن یا گوش دادن به موسیقی در نور کم و دور از رختخواب انجام دهید، هنگام احساس خواب آلودگی دوباره به رختخواب برگردید.

7 -برقراری روال منظم و ثابت برای خواب و بیداری: هر شب در زمان معینی به رختخواب بروید و هر روز صبح در زمان معینی از خواب بیدار شوید. اگر دیر از خواب بیدار شوید و یا زمان زیادی را در رختخواب سپری کنید، میل طبیعی شما برای خواب کم میشود و شما را در طول شب بیدار نگه میدارد.

8 -فعال بودن در طول روز و به حداقل رساندن چرت زدن: در صورت احساس خستگی چرت کوتاه 10-20 دقیقهای، اشکالی ندارد. در غیر این صورت، در طول روز چرت نزنید.

9 -مدیریت احساس خستگی خود: به یاد داشته باشید که نداشتن خواب کافی در شب قبل، پایان دنیا نیست. بنابراین ممکن است که فردا روز خوبی باشد. اگر کامالً احساس خستگی کنید، احتماالً شب بعد بهتر خواهید خوابید.

10 -خواب مانند پروانه است: شما نمیتوانید به آن برسید و آن را بگیرید و نگه دارید. اگر ساکت و آرام باشید، پروانه به سمت شما خواهد آمد، خواب هم شبیه همین است. شما نمیتوانید خود را مجبور به خوابیدن کنید، بنابراین تالش نکنید آرام و ساکت باشید تا خواب به طرف شما بیاید.کسانی که مشکل خواب دارند غالباً در چرخه نگرانی و اضطراب به دام میافتند. بیخوابی سبب اضطراب و از طرف دیگر اضطراب سبب بی خوابی میشود و این چرخه معیوب ادامه مییابد

11 -اگر امکان دارد به محیط بیرون مثل حیاط یا باغ بروید: برای تنظیم خلق و ساعت بدن، نیاز به نور است. حداقل، در تمام ساعات روز تمام پنجرهها را باز کنید و پردهها را کنار بکشید. اگر به نور طبیعی دسترسی ندارید، چراغهای داخلی را روشن کنید

12 -توجه به تغذیه خود: هرآنچه که میخورید و یا مینوشید بر خواب تاثیرگذار است. وعدههای غذایی روزانه را در ساعتهای معینی صرف کنید؛ محرکهایی مانند کافئین، نیکوتین )ماده موجود در سیگار(، الکل و مواد محرک را قبل از خواب حذف کنید؛ عالوه بر این، نوشیدن یک لیوان شیر گرم یا یک فنجان دمنوش آرامبخش در زمان خواب میتواند در بهبود خواب موثر است؛ وعدههای غذایی سنگین قبل از خواب، ناراحت کننده است و میتواند باعث بیقراری شود، زیرا بدن برای هضم غذای سنگین تحت فشار قرار میگیرد. اگر احساس گرسنگی کردید یک میان وعده سبک و سالم بخورید. قبل از خواب میزان مصرف مایعات خود را کاهش دهید.

13 -با انجام ورزش های مناسب در اوایل روز، تناسب فیزیکی خود را حفظ کنید.

14 -در زمان خواب، اطمینان حاصل کنید که اتاق خواب شما ساکت، تاریک و دمای آن مناسب باشد.

15 -وسایل الکترونیکی خود نظیر تلفن همراه، تلوزیون و رایانه را یک تا دو ساعت قبل از خواب کنار بگذارید. صفحه نمایش وسایل الکترونیکی نور آبی ساطع میکنند و باعث میشوند تا فعالیت مغز درست قبل از خواب افزایش یابد. اگر واقعاً نمیتوانید بدون تلفن زندگی کنید، صفحه نمایش خود را کم نور کنید. در صورت امکان حالت شب را روشن کنید یا یک برنامه کاهش دهنده نور صفحه نمایش در گوشی خود نصب کنید، این کار در کاهش فعالیت مغز موثر است.

6 -اگر مشکالت خواب شما برای مدتی ادامه پیدا کرد یا باعث اختالل در انجام امور روزانه شما شد و یا باعث نگرانی یا اضطراب شما گردید، بهتر است توسط پزشک خود معاینه شوید. بیشتر مشکالت خواب به خوبی به درمانها پاسخ میدهد.

بیماران پرخطر مبتلا به کرونا ویروس

گروههای خاصی از افراد درصورت ابتلاء به ویروس کرونا بیشتر در معرض خطر قرار دارند که شامل سالمندان، افراد دچار بیماری مزمن، افراد تحت درمان با شیمی درمانی، افراد سیگاری و .... میباشند.

یکی از شروط مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا ویروس در منزل، نبود فرد سالمند در آن منزل است. مراقبین نباید جزء افراد پرخطر برای فرم شدید بیماری کرونا باشند (افراد پر خطر در پیوست شماره 1 فهرست شده است).

افراد پرخطر در معرض کووید-19:

گروه الف (بیماران با نقص ایمنی):

1-تحت درمان با کورتیکواستروئید

2-پیوند اعضا

3-بدخیمیها

گروه ب (بیماران دارای بیماری زمینه ای):

1-فشار خون بالا

2-دیابت کنترل نشده با 6.7 >HbA1c

3-بیماریهای تنفسی مزمن

4-نارسایی کلیوی مزمن

توصیه هایی در مورد سالمندان:

افراد سالمند دارای علائم بیماری کرونا از قبیل تب 5/37 درجه و بیشتر، سرفه یا تنگی نفس باید فورا در اتاق مجزایی قرنطینه شوند. در اسرع وقت با کارکنان سلامتی تماس گرفته و تمام اقدامات مطابق با راهنمای های موجود عمل گردد.

شرایط تعامل سالمندان غیر مبتلا به کووید-19 با محیط بیرون:

در مدت شیوع بیماری کرونا ویروس، باید سعی گردد تعداد ملاقات کنندگان با آنها تا حد امکان محدود گردد. به ملاقات کنندگان دارای سابقه تماس با افراد مبتلا به کووید-19 و یا دارای علائم مشکوک از قبیل تب، سرفه و تنگی نفس نباید اجازه ملاقات با سالمندان دیگر داده شود.

در هر بار ملاقات از فرد سالمند باید احتیاطات عمومی شامل شستشوی دستها با آب و صابون قبل از ملاقات، استفاده از دستمال کاغذی و یا آرنج خود در زمان عطسه و سرفه و شستن دستها بالفاصله پس از آن، رعایت فاصله حداقل یک متر از فرد سالمند، بکار گرفته شود.

در مناطق با شیوع باالی کووید-19 ،ملاقات با فرد سالمند غیرمبتلا باید فقط به مواقع ضروری از قبیل ملاقات پزشک برای درمان بیماریهای زمینه ای وی، محدود گردد.

ملاحظات لازم در خانه های دارای سالمند:

اگر فرد سالمند غیرمبتلا به کرونا به دلیل کهولت سن، نیاز به مراقبت در منزل داشته باشد، مراقب وی دقت نماید که در صورت داشتن علائم مشکوک به کرونا باید مراقبت از سالمند را تا بهبودی کامل به فرد دیگری واگذار نماید.

فردی که از یکفرد سالمند غیر مبتلا به کووید-19 مراقبت میکند، باید هر روز صبح و عصر، دمای بدن خود را اندازه گیری کند.

دستگیره های در، میز، صندلی ها و سایر سطوح منزل باید بطور منظم تمیز و ضدعفونی گردن

بطور منظم سطل آشغال های محتوی دستمال کاغذی، باید دفع گردند.

مراقبین و نزدیکان فرد سالمند باید مواظب حفظ سلامت و رفاه روانی وی باشند.

ارتباطات عاطفی بین فردی، میتواند منجر به کاهش اضطراب در سالمندان گردد.

باید توجه شود که فرد سالمند و مراقب وی، هر دو باید تغذیه مناسب داشته باشند

دمای اتاق سالمند، گرم نگه داشته شده و جریان هوا به طور مداوم برقرار باشد تا تهویه انجام شود.

سعی کنید برنامه های روتین و روزمره سالمندان را تا حد امکان طبق روال قبل اجرا کنید. تماس منظم آنلاین افراد سالمند با دوستان، همساالن و نیز با اعضاء خانواده را از طریق شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ، اسکایپ و ... حفظ کنید.

توصیه های مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری (CDC) در مورد کودکان

اگر در منزل، فرد مشکوک یا مبتلا به بیماری کرونا وجود داشته باشد، باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت و سعی به محدود کردن روابط کودک با دوستانش بعمل آید.

به منظور حفظ ارتباط اجتماعی کودکان، همزمان با رعایت فاصله اجتماعی میتوان به آنها کمک نمود که تماس تلفنی یا تصویری با دوستان خود برقرار نمایند.

کودکان در خانواده مبتلا، باید مدام دستهای خود را با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه شستشو دهند. در این مورد، والدین میتوانند الگوی خوبی برای کودکان خود باشند.

اگر قادر به نگهداشتن چنین کودکانی در منزل نیستید، مناسبترین فرد برای نگهداری از کودک را از بین فامیل و آشنایان انتخاب کنید، مشروط بر اینکه این افراد، مادربزرگ و یا پدربزرگها نباشند.

کودکان در صورت ابتلاء به کووید-19 معموال علائم خفیفی دارند اما میتوانند نقش ناقل برای افراد پرخطر باالخص برای سالمندان داشته باشند. لذا باید ارتباط آنها با سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای محدود گردد. هرگونه ملاقات آنها با سالمندان باید به تعویق انداخته شود و ارتباطات مجازی جایگزین ملاقات های حضوری گردد.

کودکان دو سال و بزرگتر، در صورت حضور در اجتماع، باید عالوه بر رعایت فاصله اجتماعی، جهت حفاظت دیگران از ابتلاء، باید ماسک بپوشند. این کودکان باید از نظر علائم بیماری کووید-19 تحت نظر قرار گرفته و اگر علائم بیماری از قبیل تب، سرفه و غیره در آنها مشاهده شد، سریعا به اولین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند و در صورت عدم نیاز به بستری در بیمارستان طبق نظر پزشک معالج، در منزل و تا حد امکان جدا از سایر اعضای خانواده نگهداری شوند. تمام احتیاطات و موارد مراقبت در منزل در مورد آنها نیز رعایت گردد. این کودکان، علائمی از قبیل سرماخوردگی، تب، آبریزش از بینی، سرفه، تهوع و اسهال خواهند داشت و معموال علائم، خفیف خواهد بود، مگر این که دارای بیماری زمینهای بوده و به مراقبتهای ویژه نیاز داشته باشند.

احتیاطات شیردهی در مادران مبتلا به بیماری کرونا

در صورتی که مادر شیرده مبتلا به بیماری کرونا ویروس، بدحال باشد، موقتا نوزاد با شیر اهدایی بانک شیر و یا شیر خشک تغذیه گردد.

با بهبود حال عمومی، شیردهی از پستان به نوزاد میتواند شروع شود که ممکن است مستقیم و یا از طریق شیردوش باشد. در چنین مواردی، مادر قبل از شیردهی و تماس دست ها با اجزاء شیردوش، باید دستهای خود را با آب و صابون به طور کامل شسته و بعد از دوشیدن شیر نیز اجزای شیردوش از هم جدا و همگی طبق راهنمای سازنده آن، ضدعفونی گردند.

شیر دوشیده شده باید توسط همراه سالم به نوزاد خورانده شود.

در مواقع شیردهی مستقیم توصیه میشود که مادر، ماسک پوشیده و بهداشت دست های خود را قبل از شیردهی رعایت کند.

سیگار و ویروس کرونا

کشیدن سیگار اثرات بسیار سوء بر تمام بدن مخصوصا بافت ریه و سیستم ایمنی دارد. بنابراین افراد سیگاری، محافظت طبیعی بدنشان در برابر عفونتهایی مثل ویروس کرونا کاهش مییابد.

در افراد سیگاری:

خطر ابتلا به عفونت حاد تنفسی افزایش مییابد.

خطر طوالنی شدن مدت بیماری عفونت باال میرود.

خطر شدت بیماری در افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری، بیشتر میشود.

ماسک و شستن دستها

نحوه پوشیدن ماسک صورت:

قبل از پوشیدن ماسک، دستهای خود را به طور صحیح با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید.

اگر ماسک گیره محکم شونده در قسمت بینی دارد، با هر دو دست آن را در پل بینی فیت کنید.

ماسک باید به طور مناسب تا زیر چانه را پوشش دهد. آن را به نحوی بر روی بینی و چانه محکم کنید که حداقل فاصله بین صورت شما و ماسک وجود داشته باشد.

بندهای باالیی ماسک جراحی باید در قسمت تاج سر و بندهای پایین باید در پایه گردن گره زده شوند.

نحوه درآوردن ماسک صورت

قسمت جلوی ماسک نباید لمس شود چرا که آلوده میباشد.

ابتدا بندهای پایین را فقط با لمس بند به طرف باالی سر کشیده و باز کنید.

بند باال را نیز با دقت با کشیدن به طرف باالی سر، باز کنید. در صورتی که بندهای ماسک، کش دار باشد: یک انگشت یا انگشت شست و اشاره را زیر بندها در قسمت پشت سر قرار داده و آن را خارج کنید.

ماسک را بدون آن که به قسمت جلوی آن دست بزنید از صورت خود بردارید.

ماسک یکبار مصرف را بعد از هر بار استفاده خارج کرده و آن را بالفاصله دفع کنید.

بعد از برداشتن ماسک، دست ها باید فورا و به طور کامل شسته شوند.

نکته:

در صورت لمس غیرعمد ماسک ، حتما دست های خود را با آب و صابون شسته و یا از محلول ضدعفونی حاوی الکل 70 درصد (در صورتی که آلودگی واضح نباشد) استفاده کنید.

نحوه صحیح شستشوی دست ها

1 -دست های خود را با آب کافی مرطوب کنید.

2 -از مقدار کافی صابون استفاده کنید به حدی که تمام سطوح دست آغشته به صابون شود.

3 -کف دو دست را به خوبی به هم بمالید (با کف دست راست، پشت دست چپ را بشویید و برعکس)

4 -انگشتان یک دست را با انگشتان دست دیگر در هم تنیده نموده و بین انگشتان را مالش دهید.

5 -کف دو دست را مقابل هم قرار داده و انگشتان را در هم تنیده و بین انگشتان را بمالید. پشت انگشتان را نیز بر کف دست مقابل قرار داده و مالش دهید.

6 -انگشت شست خود را بین کف دست مقابل گرفته و مالش دهید.

7 -نوک انگشتان را بر کف دست مقابل خود با حرکات جلو و عقب مالش دهید، برای هر دو دست این کار را انجام دهید

8 -مچ دست خود را با دست مقابل بشویید.

9 -دست های خود را زیر آب قرار داده و بشویید. شیرآب را نیز با کمک حوله کاغذی ببندید.

10 -بهتر است از حوله کاغذی برای خشک کردن دستهای خود استفاده کنید.

تصویر شستن دستها

توصیه های مربوط به وسایل الکترونیکی:

برای وسایل الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت، سوئیچ، ریموت کنترلها، تا جایی که امکان دارد از کاورهای قابل تعویض یا قابل تمیز کردن استفاده کنید و از راهنمای کارخانه سازنده برای تمیز کردن و گندزدایی استفاده کنید.

اگر توصیه خاصی در دسترس نبود، از دستمالهای مرطوب با پایه الکلی استفاده کنید و یا الکل 70 درصد را روی وسیله اسپری کرده و سپس به طور کامل خشک کنید.

نکته مهم:

قبل از ضد عفونی موبایل , حتماٌ آنرا خاموش کنید (بعضی میگویند در حالت پرواز قرار دهید , ولی برای احتیاط آنرا خاموش کنید).

نحوه تمیز کردن و گندزدایی سطوح

تمیز کردن سطوح:

1 -سطوح را با استفاده از آب و صابون تمیز کنید.

2-ابتدا سطوحی که مکررا لمس می شوند را با روشهای معمول تمیز کنید.

این سطوح شامل میز، دستگیرههای درب، کلیدهای برق، شیرهای آب، سینک و روشویی، گوشی تلفن، صفحه کلید کامپیوتر و غیره میباشد.

گندزدایی سطوح:

1 -ابتدا سطوح کثیف را با شویندههای خانگی تمیز کنید، سپس از محلول گندزدا استفاده نمایید.

2 -از تاریخ انقضای محلول گندزدا اطمینان حاصل کنید.

3 -محلولهای سفید کننده خانگی بسته به سطوح مورد استفاده برای گندزدایی مناسب هستند.

4 -سفید کنندههای خانگی ارزان قیمت، اگر به درستی رقیق شوند در برابر کرونا ویروس موثر خواهند بود.

5 -سفید کنندههای خانگی را با محلولهای گندزدای دیگر مخلوط نکنید.

6 -حداقل یک دقیقه اجازه دهید که محلول با سطوح در تماس باشد.

برای درست کردن محلول ضدعفونی از وایتکس مطابق دستور زیر عمل کنید:

5 قاشق سوپخوری یا یک سوم فنجان وایتکس به ازای یک گالن آب (یا 4 لیتر آب)

یا 4 قاشق چای خوری سفید کننده در هر لیتر آب

یا یک واحد وایتکس به اضافه 9 واحد آب (یعنی هرچقدر وایتکس استفاده میکنید 9 برار آب باید استفاده نمایید).

برای گندزادایی سطوح می توان از الکل 70 درصد نیز استفاده کرد.

در مورد سطوح نرم مانند فرش، موکت، کفپوش و ... نیز می توان از آب گرم یا صابون و یا سایر شوینده های معمول و مناسب استفاده کرد.

توصیه های مربوط به لباسها:

برای لباسها، حوله، ملحفه و غیره، گرمترین دمای آب تا جایی که به بافت آن ها آسیب نرساند (دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد) را انتخاب کنید و با شویندههای خانگی بشویید و سپس به طور کامل خشک کنید.

هنگام جابجایی لباسها، حوله و ملحفههای فرد بیمار، از دستکش استفاده کنید.

لباسها و ملحفههای بیمار را می توان همراه با لباسهای سایر افراد خانواده شست.

به منظور پیشگیری از پراکنده شدن ویروس در هوا، لباسها و ملحفههای بیمار را نباید تکان داد.

لگن شستشو و یا سبد لباسهای کثیف را مطابق روش ذکر شده برای سطوح، گندزدایی کنید.

سعی کنید این وسایل با پوست دست در تماس نباشند و اگر از دستکشهای آشپزخانه برای شستشو استفاده میکنید، بعد از استفاده از دستکش، آنها را با آب و صابون بشویید و سپس با سفید کننده 5/0 درصد گندزدایی کنید.

پس از خارج کردن دستکشها، دستهای خود را بشویید.

نحوه دفع زباله های عفونی

در زمان شیوع بیماری کرونا ویروس این احتمال وجود دارد که منازل با افزایش ضایعات و زباله مواجه شوند. زباله عفونی شامل مواد و وسایلی است که به دلیل تماس مستقیم با فرد آلوده مبتلا به کرونا تولید و دفع میشود و همچنین شامل تجهیزات حفاظتی فردی است که مراقبین در زمان مراقبت از بیمار استفاده میکنند. در این خصوص لازم است موارد زیر رعایت شود:

حتما از سطل زباله درب دار استفاده کنید.

دستکشهای یکبار مصرف، ماسک ها و سایر مواد آلوده را در یک سطل زباله درب دار که داخل آن کیسه زباله گذاشته شده است، بیندازید.

هنگام برداشتن کیسه های زباله، دست زدن و دور ریختن آن ها حتما از دستکش استفاده کنید و دستها را بعد از آن بشویید.

در صورت امکان برای فرد بیمار از سطل زباله درب دار اختصاصی در اتاق خود، استفاده نمایید.

کیسه زباله اتاق بیمار را باید قبل از خارج کردن از اتاق او گره بزنید و هرگز نباید در یک کیسه یا سطل دیگر خالی شود. کیسه های زباله میتوانند با هم جمع شوند و در یک کیسه بزرگتر و تمیز قرار گیرند، همچنین بهتر است از سایر زباله ها جدا نگهداری شوند.

زباله ها بهتر است در دو کیسه قرار گرفته و محکم گره زده شوند.

ماسک و دستکش فرد مراقب بایستی در زمان ترک اتاق بیمار، در سطل زباله درب دار دومی که در نزدیکی اتاق بیمار قرار دارد، انداخته شود

برای این که بتوان این زباله ها را به همراه سایر زباله های خانگی دفع کنید، لازم است حداقل 72 ساعت کنار گذاشته شوند. بعد از 72 ساعت این زباله ها دیگر عفونی نیستند و میتوانند به همراه سایر زباله های خانگی دفع شوند.

بهتر است بر روی کیسه زباله بر چسب زبالههای عفونی زده شود.

پس از جابجایی کیسه های زباله، باید بهداشت دست انجام شود. از آب و صابون یا مواد ضد عفونی کننده دست حاوی الکل استفاده کنید.

منابع و مآخذ

با تشکر و سپاس فراوان از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز بابت گردآوری این اثر با ارزش